Výroba

Na základě prověřených zkušeností a precizních pracovních postupů vznikla moderní alternativa výroby topení "GeMe Therm-topný systém". Speciální drát je za schématicky přesných podmínek zabudován do vyfrézovaných kanálků v přírodním kameni. Drát integrovaný do topných desek je u rozdílných výrobců odlišný, a tudíž nemusí mít topné těleso od jiného výrobce shodné vlastnosti, například rychlý nástup topného výkonu, který nám samozřejmě spoří energii nebo také životnost kabelového vedení.

Kámen se zahřívá na optimální topný výkon při minimální spotřebě energie.

V topení jsou diagonálně integrovány tepelné jističe, které zabraňují přehřátí. Topná tělesa mohou být tudíž montována jak vertikálně, tak horizontálně. Montáž zjednodušuje vyvinutý stěnový závěs topných těles. Přirozená krása a struktura kamene je díky námi vyvinuté technologii zachována.