Úspora a ekologie

Správná montáž topných těles Vám umožní další úsporu energie. Teplo vydávané topením GeMe Therm ohřívá nejen vzduch, ale i stěny místnosti, což usnadňuje regulaci a teplota je rovnoměrně využita v celém prostoru. GeMe Therm - topení z přírodního kamene přeměňuje účelně a efektivně el. energii ve zdravé sálavé teplo.

Podstata efektu

Topení probíhá individuálně a nezávisle na vnější teplotě díky prostorovým termostatům při zohlednění dalších zdrojů tepla jako sluneční záření, televize, počítače aj.

Větrání a tepelné ztráty

Používáním klasického konvenčního topení (radiátorů) se nevyhneme velkým tepelným ztrátám, které vznikají při větrání. Konvenční topení ohřívá nejvíce vzduch. V případě, že vyvětráme, musí konveční topný systém čerstvý vzduch opět ohřát. GeMe Therm topení z přírodního kamene se naproti tomu chová jako nosič a regulátor tepla. Teplo je i po vyvětrání stále přítomno a po ukončení větrání je třeba už jen minimum energie pro dosažení původní teploty.

Teplota v místnosti a sálavé teplo

Do teploty 18°C je třeba stále stejné množství tepla (lineární průběh). Nad 18°C vyžaduje každý další stupeň nárůstu tepla zvýšenou potřebu energie o cca 6%. Díky tzv. sálavému topnému systému GeMe Therm odpovídá 18°C teploty v místnosti teplotě 21°C konvenčního topení, tím se spoří drahá energie. Na základě teploty stěn se posouvá tzv.rosný bod o cca 30% vně stěn, čímž se vytváří lepší základ pro vnější izolaci. Nulově vlhké vnější omítky se izolují lépe než vlhké.

Výhody topných kamenů

- příjemné a zdravé sálavé teplo

- příjemné obývací klima (přírodní kyselé látky a vlhkostní částice)

- vhodné pro alergiky (vytápěním nedochází k víření prachu)

- přirozené, estetické a dekorativní

- vysoký kvalitativní a technický stav výrobků GeMe Therm

- vstřícné k životnímu prostředí

- přijatelné pořizovací náklady

- jednoduchá montáž

- úsporný provoz

- jednoduše ovladatelné termostaty

- nízký energetický tarif

- nulové servisní a reklamační náklady