Otázky a odpovědi

 Často kladené otázky ze strany stavebníků týkajících se topení z přírodního kamene GeMeTherm

1. Jak funguje topení z přírodního kamene GeMe-Therm?

2. Je topení na elektřinu ekonomické?

3. Jaké nabízí topení z přírodního kamene GeMe-Therm výhody?

4. Je topení z přírodního kamene GeMe-Therm  hlavní topení nebo pouze přídavné topení?

5. Lze topení z přírodního kamene GeMe-Therm namontovat dodatečně?

6. Jakým způsobem se reguluje teplota?

7. Je potřeba venkovní teplotní čidlo?

8. Proč není nutné snížení výkonu na noc?

9. Jak přispívá topení z přírodního kamene GeMe-Therm  k podstatně lepšímu klimatu v místnosti?

10. Jak je to s opravami a údržbou?

Odpovědi:

Systém topení z přírodního kamene GeMeTherm – příjemné teplo a klima ve vašem bytě.

Ad 1

Jak funguje topení z přírodního kamene GeMeTherm?

Topení z přírodního kamene GeMeTherm vydává teplo ve formě slabého záření, tak jak jsme na něj zvyklí ze slunce. Zahřívají se všechna pevná média v místnosti (stěny, podlaha, strop, nábytek), teplo akumulují a pak ho opět vydávají do místnosti. Vzduch zůstává nedotčen. Nedochází k víření prachu pohybem vzduchu nahoru a dolů. Tím je vytvořeno zdravé klima v místnosti téměř jako v přírodě. Nespotřebovává se téměř žádný kyslík a vlhkost vzduchu zůstává konstantní. Sálavé teplo kromě toho uvolňuje napětí, posiluje imunitní systém, ulevuje srdci a oběhovému systému a umožňuje volnější dýchání. Topení z přírodního kamene GeMeTherm je systém elektrického topení, který je se stupněm účinnosti 100 procent při přeměně elektrické energie na teplo daleko předčí jiné topné systémy.

Ad 2

Je topení na elektřinu ekonomické?

Pro topení z přírodního kamene neplatí předsudek „elektrické topení je dražší než plynové nebo olejové“. Většina dodavatelů elektrické energie v současné době nabízí speciální tarify pro vytápění elektrickou energií. Náklady na elektrickou energii zůstaly oproti vývoji cen plynu a oleje v uplynulých letech na rozumné úrovni. Pokud jde o provozní náklady a náklady na údržbu, pak jsou finanční výhody zcela na straně systému topení GeMeTherm. Odpadají náklady na kontrolu spalin, kominíka, údržbu a čištění. Místnost jinak potřebnou pro topení a nádrž tak můžete smysluplněji využít k jiným účelům (pokoj pro hosty, sauna, dílna, atd.). Zásobování teplou vodou probíhá nezávisle na provozu topného systému zcela podle potřeby, v blízkosti místa spotřeby a tedy ekonomicky. Odpadá nutnost dlouhých ztrátových vedení, jako např. u domů s více bytovými jednotkami, a platíte pouze za skutečnou spotřebu topení a úpravu teplé vody.

Ad 3

Jaké nabízí topení z přírodního kamene GeMeTherm výhody?

Topení z přírodního kamene lze použít jako hlavní topení i jako přídavné topení. Montáž je zcela jednoduchá. Odpadá systém potrubí potřebný pro plynové nebo olejové topení, nepotřebujete ani komín, místnost pro plynový kotel nebo olejový kotel a nádrž. Z důvodu malé montážní hloubky má topení malé nároky na místo a umožňuje montáž na místech, které jsou jinak pro montáž topení neobvyklá. Přírodní elegance mramoru dovoluje integrovat topnou desku do prostorového uspořádání místnosti, a desku lze zvolit tak, aby byla sladěná s podlahou, dlaždicemi a bytovým zařízením. Ve starší zásobě je dodatečná montáž možná kdykoli bez nutnosti náročné instalace. V případě nájmu nejsou náklady na instalaci v cizím objektu vysoké a při přestěhování si můžete vzít topení s sebou. To platí i pro pronajaté průmyslové objekty. Odpadá složité vyúčtování nákladů na topení i vedlejší náklady na kontrolu a údržbu.

Ad 4 

Je topení z přírodního kamene GeMeTherm  hlavní topení nebo pouze přídavné topení?

Topení z přírodního kamene je hlavní vytápěcí systém, v případě potřeby (např. půdní vestavba, renovace koupelny) jej lze použít i jako přídavné topení.

Ad 5

Lze topení z přírodního kamene GeMeTherm namontovat dodatečně?

Z důvodu malé náročnosti instalace a malých prostorových nároků je to ideální řešení. Montážní výška je u desky z přírodního volitelná. Např. v renovované koupelně nebo obývacím pokoji lze při nedostatku místa umístit topnou desku ve výši zrcadla, popř. ve výši obrazu, aniž by došlo ke snížení její účinnosti. Sálavé teplo se šíří zespodu nahoru stejně dobře jako shora dolů (slunce)!

Ad 6

Jakým způsobem se reguluje teplota?

Teplota se reguluje termostatem. Každou místnost tak lze vytápět samostatně. Nastavená teplota se udržuje na konstantní úrovni. Tepelná energie vydávaná domácími spotřebiči, osvětlením, sporákem nebo pračkou do místnosti rovněž slouží k vytápění místnosti. Pokojový termostat snímá celkové teplo v místnosti a teprve při určitém poklesu teploty provede regulaci.

Ad 7

Je potřeba venkovní teplotní čidlo?

Ne, žádné venkovní teplotní čidlo není potřeba. Topení z přírodního kamene GeMeTherm není akumulačním přístrojem, který by teplo udržoval v zásobě. Flexibilním způsobem topení tento topný systém okamžitě vyrovnává poklesy teplot, popř. v případě zvýšení teploty se vůbec nezapne.

Ad 8

Proč není nutné snížení výkonu na noc?

V zásadě platí, že každá ztráta tepla (pokles teploty) se musí nahradit. Pokud přes noc poklesne teplota, musí se ráno opět zvýšit a to spotřebou energie. Při klesající teplotě v místnosti se také ochlazuje stavební hmota, která se pak opět musí ohřát. To vyžaduje více času a energie, než když topný systém udržuje teplotu na jednou nastavené úrovni (při jízdě ve městě se stálým zastavováním a rozjížděním spotřebujete více paliva, než při jízdě konstantní rychlostí)!V noci je přitom elektrická energie nejlevnější. Proč nevyužít této výhody a proč vyrovnávat tepelné ztráty přes den, kdy jsou náklady na energii vysoké?

 

Ad 9

Jak přispívá topení z přírodního kamene GeMeTherm  k podstatně lepšímu klimatu v místnosti?

Obyvatelé domu se budou cítit dobře. Útulnost vyvolává v podstatě spolupůsobení následujících faktorů:

- pociťovaná teplota v místnosti

- relativní vlhkost vzduchu

- rychlost proudění vzduchu

- hygienické vlivy (obsah kyslíku, obsah prachu, zápach)

- stálá pokojová teplota (upravená způsobu využívání)

- rovnoměrné rozložení teploty v místnosti

Člověk vydává zhruba 20 – 40% tepla formou sálání. Místnosti vytápěné topením z přírodního kamene GeMeTherm mají znatelně teplejší plochy obklopující místnost než místnosti s konvekčním vytápěním. Výdej tepla lidí není proto tak vysoký a již při nižší teplotě v místnosti se cítíte dobře. Vlhkost vzduchu v místnosti se ustálí na příjemné hodnotě cca 55 – 60%. Protože primárně se v místnosti ohřívají pevná média, a ne vzduch, nedochází k proudění teplých a ochlazujících se mas vzduchu. Proto se nevíří prach a nerozšiřuje se vzduchem. V každé místnosti lze v závislosti na využívání nastavit konstantní teplotu, a zahřáté obklopující plochy způsobují rovnoměrné rozložení teplot. Topení z přírodního kamene GeMeTherm vytváří v porovnání s konvekčním topením podstatně lepší pokojové klima, ve kterém se cítí dobře i lidé alergičtí na prach z domácnosti, a to bez použití zčásti drahých přístrojů, jako jsou zvlhčovače vzduchu a prachové filtry.

Ad 10  

Jak je to s opravami a údržbou?

Systém GeMeTherm je bezúdržbový. Pokud by se i přes očekávání vyskytla závada, lze takový topný prvek samozřejmě opravit. Firma GeMeTherm na topný systém poskytuje záruku po dobu 10 let. K čištění desek z přírodního kamene používejte pouze vlhký hadřík, nepoužívejte žádné čisticí prostředky ani leštidla!